Vi är Mighty, en personlig konsultbyrå med expertis inom design, UX och front-end.

Tillsammans med våra kunder utvecklar och designar vi genomtänkta och användarfokuserade produkter.

Läs mer om oss

Vi har erfarenheten och kompetensen du behöver

Vi är experter på design, UX och front-end och kan hjälpa er oavsett storlek på verksamheten. Vi har jobbat med allt från enmansdrivna startups till stora internationella företag och ideella organisationer. Vi är vana vid att arbeta i olika miljöer och med olika ramverk, vi kan sitta tillsammans med er eller arbeta från vårt eget kontor.

 • UX & UI Design

  Vi designar produkter som är snygga och enkla att använda. Med hjälp av wireframes, flädesscheman, sprintplanering, undersökningar och tester ser vi till användarna älskar er produkt.

 • Webb- & mobilutveckling

  Det här är vad vi kan och det här är vad vi gör. Oavsett om det är en hemsida, mobilapp eller webbapp som ska utvecklas har vi stor erfarenhet av de olika plattformarna och kan finna de bästa lösningarna för just ert behov.

 • Kod med kvalitet

  Vi skriver alltid aktuell och högkvalitativ kod. Oberoende av om det är något nytt eller befintligt som ska utvecklas kan vi hjälpa er att välja rätt teknik till rätt produkt.

 • Användartillväxt

  Öka intäkterna genom att förvärva, aktivera och behålla användare? Vi kan hjälpa er att skapa ett mervärde som gör att användarna kommer tillbaka och får ut mer av er produkt.

Vi designar med kod

Våra främsta verktyg är Javascript, css och html. Vi ser det som självklart att vi som designar gränssnitt och dess interaktivitet också ska kunna utveckla dem. Att skriva strukturerad kod och att kunna arbeta i synergi med back-end är A och O för oss och vi arbetar ständigt med att vässa våra färdigheter. Vår erfarenhet av att sitta i olika miljöer och att arbeta i olika ramverk är stor och de verktyg vi bland annat använder är:

 • jQuery
 • Node.js
 • React
 • Sass
 • Less
 • Gulp
 • Grunt
 • Flux
 • Ember
 • Backbone.js
 • CommonJS
 • ExpressJS
 • npmJS
   // Imports
   @import 'assets/bourbon/bourbon';
   @import 'assets/base';
   @import 'assets/mediaqueries';
   @import 'assets/grid';
   @import 'assets/mixins';
   @import 'assets/icons/icons';

   // Colors
  $colorAlpha: #9788e5 !default;
  $colorBeta: darken(#a772d0, 20) !default;
  $colorGamma: #814ED1 !default;

  // Sizes
  $siteContainer: 1020px !default;
  $siteGutter: 30px !default;

  body {
   background: $siteBackground;
   -webkit-font-smoothing: antialiased;
   font-family: $siteFontFamily;
   color: $colorText;
   font-size: 100%;
   @include selection {
    color: $colorWhite;
    background: $colorAlpha;
    }
   }

   h1,h2,h3,h4,h5,h6 {
    font-family: $siteFont;
    font-weight: 500;
    color: $colorHeadings;
    margin: 0 0 $siteGutter/2 0;
   }


   
   class MobileMenu {

    constructor() {
     var buttonElement = $('.header__menu-button');
     var contentElement = $('.header__bottom-section');
     var className = 'display--mobile-menu';

     $(buttonElement).bind("tap, click", function(ev) {
      ev.preventDefault();
      ev.stopPropagation();

     if ($('body').hasClass(className)) {
      $('body').removeClass(className);
     } else {
      $('body').addClass(className);
     }
    });

    // Close when clicking background
    $(contentElement).bind("tap, click", function(ev) {
     if (ev.toElement === $(contentElement)[0]) {
      if ($('body').hasClass(className)) {
       $('body').removeClass(className);
      }
     }
    });
   }
  }
  module.exports = {MobileMenu};
  
  var concat = require('gulp-concat');
  var eslint = require('gulp-eslint');
  var livereload = require('gulp-livereload');
  var uglify = require('gulp-uglify');
  var gutil = require('gulp-util');
  var babelify = require('babelify');
  var browserify = require('browserify');
  var path = require('path');
  var buffer = require('vinyl-buffer');
  var source = require('vinyl-source-stream');
  var watchify = require('watchify');
  var del = require('del');
  var fs = require('fs');
  var gulp = require('gulp');
  var consolidate = require('gulp-consolidate');
  var iconfont = require('gulp-iconfont');
  var imageResize = require('gulp-image-resize');
  var notify = require("gulp-notify");
  var rename = require("gulp-rename");
  var sass = require('gulp-sass');
  var sourcemaps = require('gulp-sourcemaps');
  var gutil = require('gulp-util');
  var watch = require('gulp-watch');
  var spritesmith = require('gulp.spritesmith');
  var runSequence = require('run-sequence');
  

  // Coffee?
  function coffee(yourname) {

   var modal = $("#modal");
   var curtain = $("#curtain");
   var meetup = "Hello " + yourname +"!";

   modal.addClass("active");
   curtain.addClass("active");

   TweenLite.to(curtain, .8, {opacity: .85, display: 'block', ease:Power2.easeInOut});
   TweenLite.to(modal, 1.5, {opacity: 1, top: "50%", display: 'block', ease:Elastic.easeOut});

   $("#modal__topic").html(meetup);

   // The rest..
   coffeText();
  };

 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37Användarcentrerad design

Nu mer än någonsin behövs bra design: användarna är mer kräsna och det räcker inte med att en produkt bara ser bra ut. Den måste fungera bra också. Produkten ska vara enkel att förstå och därför samlar vi ihop alla de delar som din app eller webbplats innefattar och sätter ihop wireframes och flödesscheman för att forma den grundläggande strukturen.

Vi definierar en kreativ riktning för din produkt - stilar, färger och allmänna känsla baserad på viktiga bitar. Vi kommer genomgående tillämpa godkända riktning över hela projektet.

 • Sketch
 • Lookback
 • Balsamiq
 • InVision
 • Photoshop
 • Illustrator
 • After Effects
 • Google Analytics

Vi designar och utvecklar produkter för dagens användare och morgondagens plattformar.